LIÊN KẾT

Westbridge Community Homeowners Association

Thắc mắc chung
Genesis Community Management

www.genesiscommunity.com

9700 Richmond Ste 160 Houston, TX 77042

Ph: (713) 953-0808 | Fax: (713) 952-3972

Dịch vụ thu gom rác
Texas Pride Disposal

www.texaspridedisposal.com

PO Box 4488 Houston, TX 77210

Ph: (281) 342-8178

Báo cáo mất điện đèn đường
Center Point Energy

www.centerpointenergy.com

P.O. Box 4981
HOUSTON, TX 77210-4981

Ph: (713) 207-2222​ | 1-(800) 332-7143

dịch vụ bưu chính
USPS | WILLOW PLACE

www.usps.com

12955 WILLOW PLACE DR W
HOUSTON, TX 77070-9998

Ph: (281) 890-2392

Báo cáo rò rỉ khí tự nhiên hoặc mất điện
Center Point Energy

www.centerpointenergy.com

P.O. Box 4981 Houston, Texas 77210-4981

Ph: (713) 659-2111

Quản lý nước
West Harris County MUD 11

topswater.com

9431 Rio Grande Dr. HOUSTON, TX 77064

Ph: (281) 807-9500

An toàn công cộng, Báo cáo lề đường hoặc thiệt hại vỉa hè
Harris County Precinct 4

www.hcp4.net/

1001 Preston, Suite 950
Houston, Texas 77002

Ph: (832) 927-4444
Email: cadir@hcp4.net