cộng đồng

Westbridge Community Homeowners Association

Khu vườn chung

Làm thế nào tôi có thể chia sẻ với Westbridge Neighbor?
Bạn có muốn chia sẻ một số trái cây, rau hoặc cây với hàng xóm của cộng đồng?
Vui lòng gửi email đến President@westbridgecommunity.com và đính kèm một bức ảnh về những gì bạn muốn chia sẻ, cũng như một mô tả ngắn gọn về những gì bạn đang chia sẻ.
Cảm ơn bạn


Rosemary

Rosemary

Rosemary là một loại cây bụi thường xanh trên núi rất dễ mọc ra khỏi cửa và thậm chí còn dễ sử dụng hơn trong nhà. Được tôn vinh trong thế giới ẩm thực với những chiếc lá thơm lừng, hương thảo cũng có hương thơm dễ chịu, rất đặc trưng và vẻ đẹp đầu xuân với màn trình diễn hoa oải hương.


Tôi muốn chia sẻ cây bụi Rosemary của tôi với hàng xóm của cộng đồng chúng ta.:
Vui lòng liên hệ: Gian-Carlo Rando | president@westbridgecommunity.com