ACC

Westbridge Community Homeowners Association

Ban kiểm soát kiến ​​trúc
Cải thiện nhà

Nếu bạn đang thực hiện thay đổi bên ngoài ngôi nhà của bạn hoặc thay đổi bất cứ nơi nào trên lô đất của bạn, bạn cần phải được sự chấp thuận của Ủy ban Kiểm soát Kiến trúc từ hiệp hội Chủ nhà Westbridge.

Phê duyệt là cần thiết cho tất cả các yêu cầu.

Hãy nhớ rằng Nhận được sự chấp thuận từ hiệp hội luôn là cách hành động an toàn nhất để ngăn chặn các vấn đề tiềm ẩn.

Yêu cầu ACC

Yêu cầu ACC là yêu cầu thay đổi bên ngoài nhà hoặc sân của bạn. ACC là viết tắt của Thay đổi Giao ước Kiến trúc. Ủy ban giám sát việc phê duyệt yêu cầu được gọi là Ủy ban kiểm soát kiến ​​trúc (ACC).

Ban kiểm soát kiến ​​trúc | Ứng dụng
Ban kiểm soát kiến ​​trúc | Hướng dẫn